Mi19 2

Ung-til-ung mentorer til FGU Trekanten

FGU Trekanten søger et antal studentermedhjælpere på alle vores skoler til arbejdsopgaver i samarbejde med vores undervisere og elever. Arbejdsopgaverne kan være af varierende karakter, men vil have et omdrejningspunkt i forhold til at understøtte vores elever socialt, psykologisk eller fagligt. F.eks. kan der være tale om lektiecafe, støtte til forskellige aktiviteter, være med i undervisningen, være med i forhold til det offentlige etc. De specifikke arbejdsopgaver aftales i samarbejde med den lokale skoleleder og underviserne.

Læs mere her.

Ok