Udforsk

Klik på figuren for at læse vores vision, strategi og pædagogisk didaktiske grundlag.

Vores samarbejde

FGU Trekanten indtager, i et samarbejde med kommuner, erhvervsliv og organisationer, en afgørende rolle for unge, som har brug for en tredje vej mod uddannelse og job.

Udforsk

Klik på figuren for at læse vores vision, strategi og pædagogisk didaktiske grundlag.

Vores faglighed

FGU Trekanten er en attraktiv arbejdsplads for engagerede medarbejdere, hvor der er plads til at udfordre og udvikle sig i et professionelt miljø.

Udforsk

Klik på figuren for at læse vores vision, strategi og pædagogisk didaktiske grundlag.

Vores uddannelser

FGU Trekanten er en tryg base, hvor du møder betydningsfulde voksne, der gennem faglige krav og ambitiøse forventninger understøtter din udvikling imod det gode liv, fordi du er vigtig i både store og små fællesskaber.

Udforsk

Klik på figuren for at læse vores vision, strategi og pædagogisk didaktiske grundlag.

Den tredje vej
Kvaliteten

FGU Trekanten er den tredje vej for målgruppen. FGU Trekanten er kendetegnet ved kvalitet i uddannelsen.

Udforsk

Klik på figuren for at læse vores vision, strategi og pædagogisk didaktiske grundlag.

Pædagogisk didaktisk grundlag

Vores pædagogisk didaktiske grundlag er under udarbejdelse.

Udforsk

Klik på figuren for at læse vores vision, strategi og pædagogisk didaktiske grundlag.

Professionen
Medarbejderen

FGU Trekanten skaber rammer, der understøtter FGU professionsidentiteten. FGU Trekanten skaber rammer, hvor medarbejderne professionelt udfordres og udvikles.

Udforsk

Klik på figuren for at læse vores vision, strategi og pædagogisk didaktiske grundlag.

Ungemiljøet
Læringsmiljøet

FGU Trekanten skaber et attraktivt ungemiljø. FGU Trekanten skaber et ambitiøst læringsmiljø.

Luk