Ordblindhed

Når du starter på FGU Trekanten, bliver du – som noget af det første – screenet for læsevanskeligheder. Det vil sige, at vi laver en test, hvor vi undersøger, om du har problemer med at forstå det, du læser.

Hvis resultatet af testen viser, at du har problemer med at læse, bliver du indkaldt til en samtale med din læsevejleder. Her skal I finde ud af, om du skal lave en ordblindetest.

IT-hjælpemidler

Hvis det viser sig, at du er ordblind, har du mulighed for at få IT-hjælpemidler, som kan støtte dig i at læse og skrive. Du får hjælp til at komme i gang med de forskellige hjælpemidler, så det føles helt naturligt at bruge dem i undervisningen. Hvis du allerede ved, at du er ordblind, når du starter hos os, har du selvfølgelig også mulighed for at få IT-hjælpemidler.

Ordblindevenligt læringsmiljø

Vores læringsmiljø er ordblindevenligt, og vi taler åbent og positivt om ordblindhed. Det indebærer blandt andet, at vi har fokus på trivsel og læring hos ordblinde elever, og at alle vores undervisere har en basal viden om ordblindhed og hjælpemidler.

Middelfart03

Lyder FGU som noget for dig?

Her kan du læse om, hvordan du bliver elev, og hvordan du kommer på rundvisning på en af vores skoler

Luk