Projekter

Vores udviklingsafdeling opsøger og ansøger om midler til projekter, der lever op til FGU Trekantens vision og strategi. Projekterne skal altid komme vores elever til gavn, og hvis vi ikke modtager bevilling, tilstræber vi at gennemføre projektet i et andet format.

Projekterne kan være EU-projekter, regionsprojekter, fondsprojekter, UVM-projekter, Erasmus+ projekter og interne projekter.

Igangværende projekt

Struktur og progression

Formålet med projektet Struktur og progression er at styrke lærernes arbejde med synlige læringsmål og elevernes fremdrift.

Projektet er startet i januar 2024 og løber over tre år.

Projektet er støttet af Børne- og undervisningsministeriets udlodningsmidler med ca. 1,8 mio. kr.

Udgivelser om projektet

Find artikel om projektmidler her.

Kontakt

Har du spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Johan Linde - jol@fgutrekanten.dk eller 2363 8739.

Igangværende projekt

Ordblindepakke IV

Ved hjælp af midler fra Ordblindepakke IV sætter FGU Trekanten fokus på at løfte det inkluderende og ordblindevenlige læringsmiljø.

Projektet er startet i efteråret 2023 og løber over tre år.

Projektet er støttet med ca. 2,3 mio. kr. fra Børne- og undervisningsministeriets pulje til inkluderende og ordblindevenligt undervisningsmiljø i FGU (2023-2026).

Udgivelser om projektet

Find artikel om projektmidler her.

Kontakt

Har du spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Lis Christiansen - lch@fgutrekanten.dk eller 4151 1562.

Igangværende projekt

Trivsel, mental sundhed og positive fællesskaber på FGU

Formålet med projektet Trivsel, mental sundhed og positive fællesskaber på FGU er at styrke trivsel, mental sundhed og positive fællesskaber blandt eleverne på FGU.

Projektet er et samarbejde mellem FGU-institutionerne i Region Syddanmark; FGU Vest, FGU Sønderjylland, FGU Kolding & Vejen, FGU Fyn, FGU Syd- og Midtfyn og FGU Trekanten. Projektet er startet i januar 2023 og afsluttes i juni 2025.

Projektet er støttet af Region Syddanmark med ca. 3,7 mio. kr.

Udgivelser om projektet

Find artikel om tildeling af midler her.

Find artikel om Ha' det godt-forløb her.

Kontakt

Har du spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne Marie Kjærsgaard Petersen - akp@fgutrekanten.dk eller 6178 1198.

Afsluttet projekt

Den gode overgang

Formålet med projektet Den gode overgang er at styrke overgangen for eleverne fra grundskolen til FGU.

Siden maj 2021 har FGU Trekanten arbejdet tæt sammen med Middelfart Kommune, Fredericia Kommune, Billund Kommune og Vejle Kommune om projektet, som er støttet af Region Syddanmarks puljemidler med ca. 1,3 mio. kr.

Aktiviteter i projektet

Hver kommune har haft forskelligt fokus i samarbejdet mellem KUI/UU og FGU Trekanten.

Billund

I Billund Kommune har fokus været på at udvikle og organisere afsøgningsforløb, der er tilpasset grundskolens øvrige introduktions- og brobygningsaktiviteter. Her er FGU blevet præsenteret ved infoaftener, der er lavet informationsbrev til eleverne og en procesbeskrivelse.

Fredericia

I Fredericia Kommune har fokus været på at skabe succesfulde afsøgningsforløb, der er tilpasset individuelt efter eleverne. Her er lavet et informationsbrev til eleverne og en procesbeskrivelse.

Middelfart

I Middelfart Kommune har fokus været på ordblindhed. Her er der udviklet et FGU-forløb for grundskoleelever med ordblindhed og herunder en digital velkomstbrochure. Derudover er der udviklet en tilføjelse til uddannelsesplanen vedr. læse- og skrivevanskeligheder og en procesbeskrivelse.

Vejle

I Vejle har fokus været på at udvikle formidling til 7.-9. klasses elever og deres forældre, lærere og vejledere, der kan understøtte den gode overgang for de elever, hvor FGU er vejen til uddannelse og job.

Her er udviklet informationsmaterialer i form af infofilm, lydfiler (Thilde og Andreas) og undervisningsmateriale med fokus på styrker (med styrkekort, styrkeplade og vejledning). Der er også udviklet valgfag, åbent hus-arrangement og et koncept for booking af møde.

Værktøjskassen

Finder du noget af det ovenstående interessant, er du velkommen til at dykke ned i vores værktøjskasse. Herunder finder du eksempler på arbejdsredskaber, der er blevet brugt i projektets aktiviteter.

Udgivelser om projektet

Find artikel om projektet her.

Book møde

Vil du vide mere om projektet? Vi kan bookes til at holde oplæg både fysisk og virtuelt. Du er også velkommen til at kontakte os med spørgsmål til projektet.

Kontakt leder af projektafdelingen Per Ivan Jensen - pej@fgutrekanten.dk eller 4151 1565.

Afsluttet projekt

Succesfulde overgange

Formålet med projektet Succesfulde overgange er at lette overgangen for de unge, når de går fra FGU og videre til anden ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. 

I tre år har FGU Trekanten, FGU Syd- og Midtfyn og FGU Kolding/Vejen arbejdet tæt sammen om projektet, som er støttet af Region Syddanmarks puljemidler med ca. 2,2 mio. kr.

Materialer fra projektet
  • Samarbejdsmodeller mellem FGU-skole og ungdomsinstitutioner - bliv klogere her.
  • Samarbejdsmodeller mellem FGU-institutioner og erhvervsliv - bliv klogere her.
  • Udvikling af skolemiljø og skolekultur - bliv klogere her.
Udgivelser om projektet

Find artikel om projektets resultater her

Find artikel om samarbejdet i projektet her

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne Marie Kjærsgaard Petersen - akp@fgutrekanten.dk eller 6178 1198.

Andre afsluttede projekter

  • PASE-projektet - se mere hos EMU her
  • UVM: Lystbådehavnen - se mere hos EMU her
  • UVM: Bilen - se mere hos EMU her
  • UVM: OL for FGU-elever - se mere hos EMU her
  • UVM: Grønlandsturen
  • LifeSkills
  • Ordblinde på værkstedet

Kontakt vores udviklingsafdeling

{{item.name}}

{{location.name}}

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.