Nyhed - 08 februar 2023

Samarbejde på tværs skaber bedre overgange

Tre FGU-institutioner har i snart tre år samarbejdet om at skabe bedre overgange for FGU-elever, når de fortsætter på en anden ungdomsuddannelse eller i job. Herunder giver projektlederne indblik i nogle af succeserne fra projektet.

Samarbejde på tværs skaber bedre overgange

I sommeren 2020 mødtes FGU Syd- og Midtfyn, FGU Kolding/Vejen og FGU Trekanten første gang om projektet ’Succesfulde overgange’. Projektet er støttet af Region Syddanmark og har til formål at lette overgangen for de unge, når de går fra FGU og videre til anden ungdomsuddannelse eller i job.

Projektet slutter i sommeren 2023, og projektlederne er så småt ved at gøre status; Succesfulde overgange er en succes.

”Institutionerne har haft et konkret fælles tredje at mødes om, og det har fået samarbejdet til at fungere. Vi kan se, at noget har flyttet sig, og vi ser generelt god trivsel på skolerne,” fortæller Bjarne Stolten Thomsen, der er koordinerende projektleder fra FUTURECONNECTION.

Kortere vej til ungdomsuddannelse

De konkrete tiltag i projektet er forskellige på de tre institutioner, men et eksempel er systematisering af samarbejdet omkring kombinationsforløb på andre ungdomsuddannelser. Her har institutionerne alle lavet kataloger med overblik over udbuddet af forløb, ligesom planlægning og evaluering er blevet systematiseret.

”Der er noget viden, der er blevet centraliseret i form af kataloget, så det ikke er den enkelte, der har ansvaret,” siger Julie Prahl Junge Larsen, der er projektleder ved FGU Syd- og Midtfyn.

Derudover har projektet sat fokus på samarbejdet mellem medarbejderne på tværs af ungdomsuddannelserne. Alle tre institutioner har etableret forskellige former for arrangementer og kurser med det formål, at vejlederne på FGU møder vejlederne fra de øvrige ungdomsuddannelser.

”Vi har besøgt dem, og de har besøgt os. På den måde bliver afstanden imellem os kortere, og samarbejdet bliver lettere. De er bedre klædt på til at tage imod vores elevgruppe, og vi er bedre klædt på til at sende dem afsted,” forklarer Julie Prahl Junge Larsen.
Samlet kontakt til virksomheder

Et andet eksempel er en virksomhedskonsulentordning, som alle tre institutioner i dag gør brug af. Antallet af konsulenter varierer, men formålet er det samme; kontakten med virksomhederne centraliseres, så ansvarsfordelingen er tydelig.

”Med virksomhedskonsulenten undgår vi, at alle mulige skal stå for kontakten til virksomhederne, og det letter samarbejdet. Vi oplever, at virksomhedskonsulenten kan sparke nogle døre ind og skabe nogle rigtig gode muligheder for vores elever,” siger Anne Marie Kjærsgaard Petersen, der er projektleder ved FGU Trekanten.

Virksomhedskonsulenterne har gode relationer til et stort netværk af virksomheder inden for forskellige fagtemaer.

Internt samarbejde mellem institutioner

Et tredje eksempel fra projektet er et lærekursus til underviserne på tværs af de tre institutioner. Formålet med kurset var at styrke lærernes kompetencer i tilgangen til de unge, og kurset bestod både af action-learning og hjemmearbejde, hvor viden skulle omsættes til praktiske aktiviteter med eleverne.

”Det har især været positivt at møde andre medarbejdere på tværs af institutionerne, der står med de samme udfordringer til dagligt. Der har været noget håndgribeligt at samarbejde om, og det har kunne omsættes direkte til hverdagen,” fortæller Tanya Buchreitz Løwenstein, der er projektleder ved FGU Kolding & Vejen.

Og samarbejde er nøgleordet, når projektlederne evaluerer på projektet.

”Det er svært at måle på effekten nu, men vi kan i hvert fald se, at der er blevet skabt en masse metoder til at støtte unge i de her overgange. Det har vi kunne gøre, fordi vi har kunnet videndele på tværs,” slutter Bjarne Stolten Thomsen.

Hvis man ønsker mere viden om projektet, er man velkommen til at kontakte projektlederne:

Bjarne Stolten Thomsen fra FUTURECONNECTION: bjarne@futureconnection.dk

Anne Marie Kjærsgaard Petersen fra FGU Trekanten: akp@fgutrekanten.dk

Julie Prahl Junge Larsen fra FGU Syd- og Midtfyn: jpl@fgusydogmidtfyn.dk

Tanya Buchreitz Løwenstein fra FGU Kolding & Vejen: tblw@fgukoldingvejen.dk

Artiklen er slut

Læs flere spændende artikler i vores nyhedsarkiv

Luk