Ordens- og samværsregler

Vores ordens- og samværsregler har som formål at sikre, at FGU Trekanten danner ramme om et trygt og godt læringsmiljø for både elever og medarbejdere. Vi har udarbejdet disse regler med udgangspunkt i vores værdier og vision.

Det er vigtigt, at alle elever overholder vores ordens- og samværsregler og almindelige normer for god opførsel. Hvis elever ikke ønsker at følge reglerne, skal de ikke gå på en af vores skoler.

Hvis vores ordens- og samværsregler overtrædes, har det konsekvenser, og vi vil iværksætte sanktioner. Sanktionerne er fastsat i henhold til bekendtgørelsen for FGU-uddannelsen.

Du kan læse vores ordens- og samværsregler her

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.