Ordens- og samværsregler

Vores ordens- og samværsregler har som formål at sikre, at FGU Trekanten danner ramme om et trygt og godt læringsmiljø for både elever og medarbejdere. Vi har udarbejdet disse regler med udgangspunkt i vores værdier og vision.

Det er vigtigt, at alle elever overholder vores ordens- og samværsregler og almindelige normer for god opførsel. Hvis elever ikke ønsker at følge reglerne, skal de ikke gå på en af vores skoler.

Hvis vores ordens- og samværsregler overtrædes, har det konsekvenser, og vi vil iværksætte sanktioner. Sanktionerne er fastsat i henhold til bekendtgørelsen for FGU-uddannelsen.

Du kan læse vores ordens- og samværsregler her

Luk