Praktisk info

Skoleydelse

Når du går på FGU Trekanten, får du udbetalt skoleydelse hver måned

I tabellen kan du se taksterne for 2021. 

  Takst pr. uge Ca. takst pr. måned
Ung under 18 år 382 kr. 1.662 kr.
Ung over 18 år, hjemmeboende 663 kr. 2.884 kr.
Ung over 18 år, udeboende 1.539 kr. 6.695 kr.
Forsørgertillæg, ikke-enlig forsørger 595 kr. 2.588 kr.
Forsørgertillæg, enlig forsørger 1.489 kr. 6.477 kr.

Kilde: Tabellen er gengivet efter Børne- og undervisningsministeriet www.uvm.dk

Hver dag får du serveret morgenmad og frokost. Som elev betaler du dagligt 20 kroner for maden, og resten betaler FGU. Beløbet bliver trukket over din skoleydelse.

På FGU bruger vi både prøvebedømmelser og standpunktsbedømmelser.

Når du går til prøve i almene fag, anvendes 7-trins-skalaen til bedømmelsen. Ved prøve i faglige temaer på FGU-niveau 3 anvendes bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Du modtager en afsluttende standpunktskarakter i de fag, der ikke udtrækkes til prøve. Standpunktsbedømmelsen er ligestillet med og skal betragtes på samme vis som bedømmelse ved en prøve.

Hvis du stopper på FGU, før du har nået det niveau, der står som mål i din uddannelsesplan, modtager du en standpunktskarakter på det højest fuldførte niveau i faget. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU-niveau 1 eller FGU-niveau 2, modtager du ligeledes en standpunktsbedømmelse, som er bestået/ikke bestået.

På alle fem skoler starter skoledagen som hovedregel klokken 08.00 og slutter klokken 14.00. Det gælder for alle ugens hverdage.

Ferie og undervisningsfrie dage i 2022

Påskeferie 2022: Lørdag den 9. april – mandag den 18. april

St. Bededag 2022: Fredag den 13. maj

Kr. Himmelfartsferie 2022: Torsdag den 26. maj – søndag den 29. maj

2. pinsedag 2022: Mandag den 6. juni

Sommerferie 2022: Torsdag den 30. juni – onsdag den 3. august

Efterårsferie 2022: Lørdag den 16. oktober – søndag den 23. oktober

Juleferie 2022: Fredag den 23. december – mandag den 2. januar

Når du går på FGU, har du mulighed for at komme i kombinationsforløb på en anden ungdomsuddannelse. Det vil sige, at du i en periode har mulighed for at opleve og afprøve hverdagen på en erhvervsskole, et gymnasium eller en tredje uddannelse, som er interessant for dig.

Du har mulighed for at komme i kombinationsforløb to gange om året, hvor hvert forløb varer op til to uger.

Hvis du går på AGU eller PGU, har du mulighed for at komme i erhvervstræning i en privat eller offentlig virksomhed. Erhvervstræning betyder, at du i en periode kan komme ud i en virksomhed og arbejde med et fag, der interesserer dig. Det giver dig mulighed for at lære nyt og opleve, hvordan hverdagen på arbejdspladsen er. Det kan være med til at inspirere dig til, hvilken uddannelse eller hvilket job du gerne vil fortsætte i efter FGU.

Du kan være i erhvervstræning op til to uger ad gangen – og højst fire uge per skoleår.

Som studerende hos FGU Trekanten har du mulighed for at få dit studiekort vist digitalt på din smartphone.

For at oprette dit digitale studiekort skal du følge denne vejledning.

Til Sandagergaard i Vejle

Bus nummer 210 afgår fra Vejle Trafikcenter kl. 07.45 og kører til skolen på Sandagergaard. Prisen for denne tur er almindelig bustakst.

Fra Sandagergaard i Vejle

Skolens egen bus kører elever tilbage til Vejle Trafikcenter kl. 14.00. Denne tur er gratis.

Ungdomskort 

Når du er elev på FGU, har du mulighed for at søge ungdomskort på ungdomskort.dk

Middelfart03

Lyder FGU som noget for dig?

Her kan du læse om, hvordan du bliver elev, og hvordan du kommer på rundvisning på en af vores skoler

Luk