Praktisk info

Skoleydelse

Når du går på FGU Trekanten, får du udbetalt skoleydelse hver måned

I tabellen kan du se taksterne for 2023. 

  Takst pr. uge Ca. takst pr. måned
Ung under 18 år 400 kr. 1.733 kr.
Ung over 18 år, hjemmeboende 692 kr. 2.999 kr.
Ung over 18 år, udeboende 1.604 kr. 6.951 kr.
Forsørgertillæg, ikke-enlig forsørger 624 kr. 2.704 kr.
Forsørgertillæg, enlig forsørger 1.566 kr. 6.786 kr.

Kilde: Tabellen er gengivet efter Børne- og undervisningsministeriet www.uvm.dk

Hver dag får du serveret morgenmad og frokost. Som elev betaler du dagligt 20 kroner for maden, og resten betaler FGU. Beløbet bliver trukket over din skoleydelse.

På FGU bruger vi både prøvebedømmelser og standpunktsbedømmelser.

Når du går til prøve i almene fag, anvendes 7-trins-skalaen til bedømmelsen. Ved prøve i faglige temaer på FGU-niveau 3 anvendes bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Du modtager en afsluttende standpunktskarakter i de fag, der ikke udtrækkes til prøve. Standpunktsbedømmelsen er ligestillet med og skal betragtes på samme vis som bedømmelse ved en prøve.

Hvis du stopper på FGU, før du har nået det niveau, der står som mål i din uddannelsesplan, modtager du en standpunktskarakter på det højest fuldførte niveau i faget. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU-niveau 1 eller FGU-niveau 2, modtager du ligeledes en standpunktsbedømmelse, som er bestået/ikke bestået.

På alle fem skoler starter skoledagen som hovedregel klokken 08.00 og slutter klokken 14.00. Det gælder for alle ugens hverdage.

Ferie og undervisningsfrie dage i 2023

Påskeferie 2023: Lørdag den 1. april – mandag den 10. april

St. Bededag 2023: Fredag den 5. maj

Kr. Himmelfartsferie 2023: Torsdag den 18. maj – søndag den 21. maj

2. pinsedag 2023: Mandag den 29. maj

Sommerferie 2023: Torsdag den 29. juni – onsdag den 2. august

Efterårsferie 2023: Lørdag den 14. oktober – søndag den 22. oktober

Juleferie 2023: Lørdag den 23. december – tirsdag den 2. januar

Når du går på FGU, har du mulighed for at komme i kombinationsforløb på en anden ungdomsuddannelse. Det vil sige, at du i en periode har mulighed for at opleve og afprøve hverdagen på en erhvervsskole, et gymnasium eller en tredje uddannelse, som er interessant for dig.

Du har mulighed for at komme i kombinationsforløb to gange om året, hvor hvert forløb varer op til to uger.

Hvis du går på AGU eller PGU, har du mulighed for at komme i erhvervstræning i en privat eller offentlig virksomhed. Erhvervstræning betyder, at du i en periode kan komme ud i en virksomhed og arbejde med et fag, der interesserer dig. Det giver dig mulighed for at lære nyt og opleve, hvordan hverdagen på arbejdspladsen er. Det kan være med til at inspirere dig til, hvilken uddannelse eller hvilket job du gerne vil fortsætte i efter FGU.

Du kan være i erhvervstræning op til to uger ad gangen – og højst fire uge per skoleår.

Som studerende hos FGU Trekanten har du mulighed for at få dit studiekort vist digitalt på din smartphone.

For at oprette dit digitale studiekort skal du følge denne vejledning.

Til og fra Sandagervej i Vejle

Vi tilbyder gode muligheder for transport til og fra Vejle Trafikcenter og vores skole på Sandagervej. Kontakt den koordinerende vejleder for at høre nærmere.

Ungdomskort 

Når du er elev på FGU, har du mulighed for at søge ungdomskort på ungdomskort.dk

Middelfart03

Lyder FGU som noget for dig?

Her kan du læse om, hvordan du bliver elev, og hvordan du kommer på rundvisning på en af vores skoler

Luk