Udvalg på FGU Trekanten

På FGU Trekanten har vi en række udvalg. Herunder finder du information om vores tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisation og pædagogisk didaktisk udvalg.

TR

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne (TR) har til opgave at varetage interesser for den gruppe af kollegaer, der har valgt repræsentanten. Tillidsrepræsentanterne er valgt demokratisk på hver skole for en periode på to år.

{{item.name}}

{{location.name}}

SU

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget (SU) har til opgave at fremme et godt samarbejde, så FGU Trekantens skoler kan nå deres mål og være gode arbejdspladser i overensstemmelse med FGU Trekantens vision og rammer. SU består af otte ledelsesrepræsentanter og syv medarbejderrepræsentanter.

{{item.name}}

{{location.name}}

AMO

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget (AMO) skal arbejde for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på FGU Trekanten, der er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. AMO består af en repræsentant fra direktionen, to uddannelseschefer, fem-seks valgte AMR'ere fra organisationen, en HR-medarbejder og en SU-medarbejderrepræsentant.

{{item.name}}

{{location.name}}

PDU

Pædagogisk didaktisk udvalg

Pædagogisk didaktisk udvalg (PDU) har til opgave at være med til at udvikle og implementere FGU Trekantens pædagogisk didaktiske grundlag i den daglige praksis. Det primære formål er at sikre gode overgange, trivsel og fremmøde hos eleverne. Udvalget består af teamtovholder fra hvert team, uddannelseschefer, vicedirektør og pædagogiske konsulenter.

{{item.name}}

{{location.name}}

11797 FGU Trekanten Afslutning Sandagervej 069 Kopi

Lyder FGU som noget for dig?

Her kan du læse om, hvordan du bliver elev, og hvordan du kommer på rundvisning på en af vores skoler

Luk