Elevtrivsel

Elevtrivsel er helt afgørende for os og meget vigtig for vores elevers motivation for at fortsætte i uddannelse eller job.

Vi følger løbende elevtrivslen ved årligt at gennemføre en trivselsmåling i perioden fra den 1. november til den 31. december.

Elevernes trivsel måles på fem overordnede områder: baggrund, faglig og social trivsel, sociale relationer, læringsmiljø samt fysiske rammer (praktik er også et område for EGU-elever). Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der udvikler spørgsmålene, og det er Styrelsen for It og Læring, der leverer resultaterne af trivselsmålingerne.

Vores første trivselsmåling blev foretaget i slutningen af 2020, og resultatet viser, at vores elever har høj trivsel. Det er vi stolte af!

Resultat af elevtrivselsmåling 2020

Resultat af elevtrivselsmåling 2021

Resultat af elevtrivselsmåling 2022

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.