Elevtrivsel

Elevtrivsel er helt afgørende for os og meget vigtig for vores elevers motivation for at fortsætte i uddannelse eller job.

Vi følger løbende elevtrivslen ved årligt at gennemføre en trivselsmåling i perioden fra den 1. november til den 31. december.

Elevernes trivsel måles på fem overordnede områder: baggrund, faglig og social trivsel, sociale relationer, læringsmiljø samt fysiske rammer (praktik er også et område for EGU-elever). Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der udvikler spørgsmålene, og det er Styrelsen for It og Læring, der leverer resultaterne af trivselsmålingerne.

Vores første trivselsmåling blev foretaget i slutningen af 2020, og resultatet viser, at vores elever har høj trivsel. Det er vi stolte af!

Resultat af elevtrivselsmåling 2020

Resultat af elevtrivselsmåling 2021

Resultat af elevtrivselsmåling 2022

Luk