PGU

Produktionsgrunduddannelsen

PGU er for dig, der lærer bedst, når du bruger hænderne. Her er undervisningen bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning, hvilket vil sige, at du kommer til at arbejde praktisk på et af skolens værksteder.

Det fede ved PGU er, at jeg kan dyrke en af mine interesser og arbejde praktisk, samtidig med at jeg får hjælp til at forbedre mine karakterer i dansk og matematik

Emma, 19 år

Fag

På PGU får du også undervisning i dansk/dansk som andetsprog, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære), og du har mulighed for at tage valgfag – eksempelvis i samfundsfag, engelsk og naturfag. Undervisningen i de almene fag kobles til det værksted, du har valgt, så undervisningen bliver relevant og håndgribelig for dig.

Et afsluttet PGU-forløb giver dig mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et job.

Værksteder

Vi har forskellige værksteder på vores fem skoler, som du kan se nedenfor

Niveauer

Alle værksteder udbydes på basisniveau samt FGU-niveauerne 1, 2 og 3. De almene fag udbydes på følgende niveauer:

  • G-niveau svarer til 9.-klasseniveau
  • E-niveau svarer til 10.-klasseniveau
  • D-niveau svarer til et niveau over 10. klasse

Din individuelle plan

Før du starter på FGU, udarbejder du en uddannelsesplan sammen med din UU vejleder. Sammen finder I ud af, hvad dine mål for dit FGU-forløb er.

Når du starter på FGU, skal du – sammen med din underviser – lave en forløbsplan. Her skal I finde frem til, hvilken retning, hvilke fag, og hvilke niveauer du skal begynde på. FGU er en fleksibel uddannelse, hvor du – sammen med din underviser – har mulighed for at ændre din plan undervejs.

Prøver

Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU-niveau 3, skal du til en prøve, som bedømmes bestået/ikke bestået. Prøveformen er tilknyttet dit faglige tema, som du kan læse mere om i fagbilagene.

På PGU skal du til prøve i tre almene fag. To af fagene er dansk/dansk som andetsprog og matematik. Det tredje fag er PASE, medmindre du har valgfag. Hvis du har valgfag, laves der et udtræk mellem PASE og valgfag.

Du skal til prøve, når du er klar. Typisk afholder vi prøver to gange om året – sommer og vinter.

Prøverne i de almene fag bedømmes efter 7-trinsskalaen. I alle almene fag – pånær PASE – er prøveformen portfolioprøve. Prøveformen i PASE er en praktisk prøve over flere dage.

Besøg uddannelser og virksomheder

Kombinationsforløb

På PGU har du mulighed for at komme i kombinationsforløb på en anden ungdomsuddannelse. Det vil sige, at du i en periode har mulighed for at opleve og afprøve hverdagen på en erhvervsskole, et gymnasium eller en tredje uddannelse, som er interessant for dig.

Du har mulighed for at komme i kombinationsforløb i op til fem uger i løbet af din skoletid på to år. Forløbet kan være individuelt eller sammen med dit hold.

Erhvervstræning

Du har også mulighed for at komme i erhvervstræning i en privat eller offentlig virksomhed. Erhvervstræning betyder, at du i en periode kan komme ud i en virksomhed og arbejde med et fag, der interesserer dig. Det giver dig mulighed for at lære nyt og opleve, hvordan hverdagen på arbejdspladsen er. Det kan være med til at inspirere dig til, hvilken uddannelse eller hvilket job du gerne vil fortsætte i efter FGU.

Du kan være i erhvervstræning op til to uger ad gangen – og højst fire uge pr. halve år.

Optag

På PGU har vi optagelse to gange om året i januar og august. På vores basisforløb er der løbende optag. Det betyder, at du kan begynde, når du er klar.

11797 FGU Trekanten Afslutning Sandagervej 069 Kopi

Lyder FGU som noget for dig?

Her kan du læse om, hvordan du bliver elev, og hvordan du kommer på rundvisning på en af vores skoler

Luk