PGU

Produktionsgrunduddannelsen

PGU er for dig, der lærer bedst, når du bruger hænderne. Her er undervisningen bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning, hvilket vil sige, at du kommer til at arbejde praktisk på et af skolens værksteder.

Det fede ved PGU er, at jeg kan dyrke en af mine interesser og arbejde praktisk, samtidig med at jeg får hjælp til at forbedre mine karakterer i dansk og matematik

Emma, 19 år

Fag

På PGU får du også undervisning i dansk/dansk som andetsprog, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære), og du har mulighed for at tage valgfag – eksempelvis i samfundsfag, engelsk og naturfag. Undervisningen i de almene fag kobles til det værksted, du har valgt, så undervisningen bliver relevant og håndgribelig for dig.

Et afsluttet PGU-forløb giver dig mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et job.

Værksteder

Vi har forskellige værksteder på vores fem skoler, som du kan se nedenfor

Niveauer

Alle værksteder udbydes på basisniveau samt FGU-niveauerne 1, 2 og 3. De almene fag udbydes på følgende niveauer:

  • G-niveau svarer til 9.-klasseniveau
  • E-niveau svarer til 10.-klasseniveau
  • D-niveau svarer til et niveau over 10. klasse

Din individuelle plan

Før du starter på FGU, udarbejder du en uddannelsesplan sammen med din UU vejleder. Sammen finder I ud af, hvad dine mål for dit FGU-forløb er.

Når du starter på FGU, skal du – sammen med din underviser – lave en forløbsplan. Her skal I finde frem til, hvilken retning, hvilke fag, og hvilke niveauer du skal begynde på. FGU er en fleksibel uddannelse, hvor du – sammen med din underviser – har mulighed for at ændre din plan undervejs.

Prøver

Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU-niveau 3, skal du til en prøve, som bedømmes bestået/ikke bestået. Prøveformen er tilknyttet dit faglige tema, som du kan læse mere om i fagbilagene.

På PGU skal du til prøve i tre almene fag. To af fagene er dansk/dansk som andetsprog og matematik. Det tredje fag er PASE, medmindre du har valgfag. Hvis du har valgfag, laves der et udtræk mellem PASE og valgfag.

Du skal til prøve, når du er klar. Typisk afholder vi prøver to gange om året – sommer og vinter.

Prøverne i de almene fag bedømmes efter 7-trinsskalaen. I alle almene fag – pånær PASE – er prøveformen portfolioprøve. Prøveformen i PASE er en praktisk prøve over flere dage.

Optag

På PGU har vi optagelse to gange om året i januar og august. På vores basisforløb er der løbende optag. Det betyder, at du kan begynde, når du er klar.

11797 FGU Trekanten Afslutning Sandagervej 069 Kopi

Lyder FGU som noget for dig?

Her kan du læse om, hvordan du bliver elev, og hvordan du kommer på rundvisning på en af vores skoler

Luk