Nyhed - 27 oktober 2023

Mia fandt vej til FGU gennem ’Den gode overgang’

FGU Trekanten har siden maj 2021 samarbejdet med fire kommuner i projekt ’Den gode overgang’ om at lette vejen fra grundskolen og ind på FGU.

Mia fandt vej til FGU gennem ’Den gode overgang’

Da 17-årige Mia Danefeld blev færdig med 9. klasse på efterskole, vidste hun ikke, hvad hun ville. Hun vidste bare, at hun ikke ville gå i skole mere.

”Jeg skulle bare ikke i skole. Min ungekonsulent foreslog, at jeg besøgte FGU, hvor jeg kunne være mere kreativ. Så prøvede jeg det i to uger, og så tænkte jeg, at der skal jeg bare fortsætte,” fortæller hun.

Mias besøg på FGU Trekanten var et to ugers afsøgningsforløb, hvor man som folkeskoleelev bliver introduceret til livet på FGU. Og netop afsøgningsforløb er en del af indsatserne i projektet ’Den gode overgang’. Projektet har været i gang siden maj 2021 i fire forskellige kommuner, der hver især har haft forskellige indsatser og aktiviteter. Alle har de det fælles mål; at styrke overgangen fra grundskole til FGU.

Afprøvning og afsøgning

Projektet gav Mia mulighed for at få to uger til at snuse til hverdagen på værkstedet Event & design på FGU Trekanten i Grindsted.

”Folk var glade og åbne, og jeg følte mig godt tilpas. Jeg opdagede, at det er mere frit herude, man skal ikke sidde stille ved en computer hele dagen. Lige da jeg var startet, fik vi lov til at lave hele vores værksted. Vi skulle male, finde møbler og lave moodboards. Det var fedt at være med til at skabe et lækkert rum,” fortæller hun.

Herefter vidste Mia, hvad hun gik ind til på FGU’en. Fælles for alle indsatser i projektet er nemlig, at det har handlet om at skabe tryghed og afmystificere, hvad FGU er. I Fredericia Kommune har man blandt andet valgt at fokusere på ”mindre snak og mere handling”. Det betyder, at de elever fra 10. klasse, der potentielt er i målgruppen til FGU, har været på besøg på forskellige præmisser.

”Vi er blevet opmærksomme på, at det er svært at lave et koncept, der passer til alle. Det kræver individuel tilpasning. Men for mig som vejleder giver det et kæmpe plus, at jeg kan tale ind i noget, som de unge selv har oplevet og prøvet af. De kan ikke forestille sig FGU’en, de er nødt til at prøve den af på egen krop. Også for at bryde med de forestillinger, som andre har haft for længe siden, og som de måske bygger deres holdning på,” fortæller Martin Bruun, der har medvirket i projektet som faglig koordinator og vejleder fra UU Fredericia.

En lettere vej for ordblinde elever

I Middelfart har fokus i projektet været på ordblindhed. Her har en gruppe elever med ordblindhed fra grundskolens 8., 9. og 10. klasse været på besøg på FGU over tre dage. De har haft deres egen base, hvor de bl.a. har hørt oplæg om hjælpemidler og erfaringer med ordblindhed. Men de har også deltaget i skolens fællesskab og besøgt skolens værksteder.

”De var helt vilde med at være på FGU. En elev sagde, at det var fedt at være et sted, hvor man gerne må lave fejl. Jeg vil tro, at omkring 80 procent havde et ønske om at starte hos os efter sommerferien,”

Sådan siger Véronique Izem, der er ordblindeunderviser på FGU Trekantens skole i Middelfart, og som har været tovholder på projektet på skolen.

God overgang med god information

I Vejle Kommune har man valgt at fokusere på informationen om FGU med en række forskellige aktiviteter. Der er bl.a. lavet informationsfilm, lydfiler til brug i vejledningen og undervisningsspil med fokus på styrker, og der er afprøvet valgfag, hvor grundskoleelever har været i forløb på FGU.

Charlotte Schultz, der er både grundskolelærer og pædagogisk konsulent ved U&L Pædagogik og læring i Vejle Kommune, fremhæver også det konkrete indblik som den store gevinst.

”At komme ud og møde FGU’en og arbejde med noget af det, der arbejdes med i praksis, har fungeret så godt. Grundskoleeleverne får et billede af, at ’det her kan jeg også’, og det er jo hensigten. De udfordringer, som FGU-eleverne har, har vores elever jo også. Når de møder hinanden, får de en relation og forbindelse, som jeg på ingen måde kan give dem som lærer,” siger hun.

Derudover er et resultat af projektet også det styrkede samarbejde mellem parterne.

”Vi har jo fået en tættere forbindelse til FGU, fordi vi har været sammen om nogle konkrete handlinger og fået indblik i hinandens hverdag. Vi skal turde at række ud til hinanden og være nysgerrige på hinanden. Sammen kan vi jo meget mere,” slutter hun.

Projektet afsluttes i december 2023.

Artiklen er slut

Læs flere spændende artikler i vores nyhedsarkiv

Luk