Nyhed - 26 januar 2024

Kendskab, tryghed og fællesskab giver gode overgange

FGU Trekanten har netop afsluttet projekt ’Den gode overgang’, der sætter fokus på overgangen fra grundskolen og ind på FGU. Projektet har kørt i tre år i et samarbejde med vores dækningskommuner. Her kan du læse om de gode resultater og erfaringer.

Kendskab, tryghed og fællesskab giver gode overgange

I projekt ’Den gode overgang’ har der været afprøvet forskellige tiltag, der skulle lette overgangen fra grundskolen og ind på FGU. Projektet er lavet i et samarbejde mellem FGU Trekanten og KUI/UU i Middelfart, Fredericia, Vejle og Billund og støttet af Region Syddanmark.

Grundskoleelever har deltaget i projektets forskellige aktiviteter, hvor de på forskellige måder har stiftet bekendtskab med FGU Trekanten. Det har blandt andet været til åbent hus, infoaften, endagsbesøg eller i forbindelse med valgfag. Læs mere om projektets forskellige aktiviteter her.

”Fælles for alle indsatser i projektet er, at de - udover at komme eleverne til gavn - også har styrket samarbejdet mellem FGU og KUI/UU. Der er blevet skabt de relationer på tværs, som vi har brug for, for at løfte vores fælles opgave om at skabe gode overgange,” fortæller Per Jensen, der er vicedirektør på FGU Trekanten.

Den gode overgang fra elevperspektiv

COWI har evalueret projektet, hvor de har interviewet nogle af de elever, der har medvirket i projektets aktiviteter. De udtrykker alle, de har fået et positivt kendskab til FGU, og at det er et rart sted at være. Halvdelen af de adspurgte er også blevet mere sikre på, hvad de vil efter grundskolen. De fremhæver særligt fem elementer, der er væsentlige for den gode overgang:

  • Det er trygt at kende elever på skolen, når man starter
  • Det er positivt, at omgangskreds har kendskab til FGU
  • Eleverne oplever at blive taget godt imod i nye fællesskaber
  • Eleverne lærer hinanden at kende gennem opgaveløsning
  • Opstarten på FGU sker i ”små skub”, hvor der er fokus på sociale aktiviteter
Kendskab hos yngre målgruppe er vigtig

I projektperioden er der sket et generelt fald i alder på FGU Trekantens elever. Gennemsnitsalderen er faldet fra 18,9 år til 17,8 år. Det tyder på, at flere har fået kendskab til FGU i grundskolen og herefter har valgt at søge den vej.

”På FGU oplever vi, at der kan være kortere vej til succes, når eleverne kommer direkte fra grundskolen. Det er vores erfaring, at vi bedre kan være et forebyggende tilbud og arbejde med uddannelsesparathed, når den unge ikke har oplevet ’brud’ i sit uddannelsesliv,” siger Per Jensen.

Han tilføjer:

”For at styrke kendskabet hos den yngre målgruppe er vi nødt til at styrke kendskabet bredt, så både KUI/UU, grundskolelærere og forældre ved, at FGU er en mulighed. Det har projektet været med til at vise, og det vil vi arbejde videre med.”

Artiklen er slut

Læs flere spændende artikler i vores nyhedsarkiv

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.