Vil du samarbejde med os?

På FGU Trekanten investerer vi tid og energi i at etablere det gode samarbejde med lokale virksomheder.

Som virksomhed har du mulighed for at få en praktikant blandt vores elever fra erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Du har også mulighed for at få en elev i erhvervstræning i en kortere periode eller at samarbejde med os om projekter.

 

EGU-praktik

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, hvor eleven lærer gennem joberfaring og bliver klar til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse.

EGU-praktik kan laves inden for langt de fleste brancher. Eleven er en tredjedel i skole og to tredjedele i praktik i virksomheden.

EGU-eleven skal være brancheafklaret, mødestabil og i stand til at arbejde fuldtid. Der laves altid en forløbsplan i samarbejde mellem elev, virksomhed og kontaktlærer. Kontaktlæreren følger den unge under hele uddannelsen.

EGU-eleven er ansat i virksomheden og modtager elevløn efter overenskomstmæssige aftaler. Under skoleforløb modtager EGU-eleven skoleydelse fra FGU-institutionen. Kurser er udgiftsneutrale for virksomheden.

Find vores brochure om EGU her.

"Jeg elsker min EGU-plads"

Her kan du møde EGU-eleven Maja og hendes praktikvejleder Morten fra plejecentret Solgaven i Vejle. De fortæller om deres erfaringer med EGU-praktikken.

Erhvervstræning

Elever fra vores produktionsgrunduddannelse (PGU) og almene grunduddannelse (AGU) kan deltage i erhvervstræning i både offentlige og private virksomheder. En elev er højst i erhvervstræning to uger ad gangen, og eleven kan højst være i erhvervstræning fire uger pr. påbegyndt halvår.

Formålet med erhvervstræningen er, at eleven – gennem deltagelse i arbejdsopgaver – kan få erfaringer, der styrker og kvalificerer vedkommendes valg af uddannelse og erhverv. Når elever er i erhvervstræning, modtager de skoleydelse fra FGU-institutionen, ligesom de er dækket af skolens forsikring.

Erhvervstræning må ikke indebære, at eleven bidrager til virksomhedens produktion. Eleven skal være i et slags læreforhold, hvor vedkommende ikke er en egentlig arbejdskraft for virksomheden.

Samarbejdspartnere

Vores virksomhedssamarbejder skal skabe værdi for både virksomhed og den unge. Derfor har vi tilknyttet vejledere, der står til rådighed for begge parter, så forløbet bliver bedst muligt.

I samarbejdet lægges der vægt på, at den unge tilegner sig viden og færdigheder i et miljø, den unge kan trives i.

Her finder du eksempler på nuværende samarbejdspartnere, som vi sætter stor pris på.

  • Samarbejder om EGU-praktik og erhvervstræning
  • Samarbejder om erhvervstræning
  • Samarbejder om Sportucation
  • Samarbejder om erhvervstræning
  • Samarbejder om EGU-praktik

Kontakt

Kontakt vores virksomhedskonsulenter, hvis du er interesseret i at få en elev i praktik eller erhvervstræning, eller hvis du på anden måde er interesseret i et virksomhedssamarbejde med FGU Trekanten.

{{item.name}}

{{location.name}}

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.