For virksomheder

På FGU Trekanten investerer vi tid og energi i at etablere det gode samarbejde med lokale virksomheder.

Som virksomhed har du mulighed for at få en praktikant blandt vores elever fra erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Du har også mulighed for at få en elev i erhvervstræning i en kortere periode eller at samarbejde med os om projekter.

Hvad er EGU?

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er for de elever, der har et ønske om at komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor de kan lære gennem joberfaring. Det forbereder dem til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse.

Eleverne er i praktik størstedelen af tiden, men de deltager også i skoleforløb, hvor de nogle gange skal have undervisning på skolen.

Fordelingen er 2/3 praktik og 1/3 skoleforløb. I praktikperioden modtager eleverne løn af virksomheden jævnfør de overenskomstmæssige aftaler, og når de deltager i skoleforløb, modtager de skoleydelse fra FGU-institutionen.

EGU-elever skal normalt være fuldtidsbeskæftigede under hele uddannelsen, hvilket svarer til 37 timer om ugen i praktikdelen.

Vores elever arbejder inden for mange forskellige områder, herunder handel og service, bygge og anlæg, det grønne område, sundhed og omsorg samt industri.

Hvad indebærer et samarbejde?

Det er vigtigt, at samarbejdet skaber værdi for både virksomheden og den unge. Derfor har vi tilknyttet vejledere, som står til rådighed for begge parter, så forløbet bliver bedst muligt.

Når den unge er i praktik, er målet, at vedkommende tilegner sig viden om og færdigheder inden for forskellige arbejdsfunktioner, og at vedkommende får erfaring med både arbejde og samarbejde.

Vi forventer, at den unge får opgaver, som stemmer overens med vedkommendes kompetencer. Derudover forventer vi, at virksomheden gør en indsats for, at den unge trives i virksomheden.

Erhvervstræning

Elever fra vores produktionsgrunduddannelse (PGU) og almene grunduddannelse (AGU) kan deltage i erhvervstræning i både offentlige og private virksomheder. En elev er højst i erhvervstræning to uger ad gangen, og eleven kan højst være i erhvervstræning fire uger pr. påbegyndt halvår.

Formålet med erhvervstræningen er, at eleven – gennem deltagelse i arbejdsopgaver – kan få erfaringer, der styrker og kvalificerer vedkommendes valg af uddannelse og erhverv. Når elever er i erhvervstræning, modtager de skoleydelse fra FGU-institutionen, ligesom de er dækket af skolens forsikring.

Erhvervstræning må ikke indebære, at eleven bidrager til virksomhedens produktion. Eleven skal være i et slags læreforhold, hvor vedkommende ikke er en egentlig arbejdskraft for virksomheden.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at få en elev i praktik eller erhvervstræning, kan du henvende dig til en af vores virksomhedskonsulenter.

{{item.name}}

{{location.name}}

Luk