Udforsk

Klik på figuren for at læse vores vision, strategi, pædagogisk didaktiske grundlag og ledelsesgrundlag.

{{selectedLayer.fullName || selectedLayer.displayName}}

Klik på figuren for at læse om {{selectedLayer.fullName || selectedLayer.displayName}}.

Vores samarbejde

FGU Trekanten indtager, i et samarbejde med kommuner, erhvervsliv og organisationer, en afgørende rolle for unge, som har brug for en tredje vej mod uddannelse og job.

Vores faglighed

FGU Trekanten er en attraktiv arbejdsplads for engagerede medarbejdere, hvor der er plads til at udfordre og udvikle sig i et professionelt miljø.

Vores uddannelser

FGU Trekanten er en tryg base, hvor du møder betydningsfulde personer, der gennem faglige krav og ambitiøse forventninger understøtter din udvikling imod det gode liv, fordi du er vigtig i både store og små fællesskaber.

Den tredje vej
Kvaliteten

FGU Trekanten er den tredje vej for målgruppen. FGU Trekanten er kendetegnet ved kvalitet i uddannelsen.

Professionen
Medarbejderen

FGU Trekanten skaber rammer, der understøtter FGU professionsidentiteten. FGU Trekanten skaber rammer, hvor medarbejderne professionelt udfordres og udvikles.

Ungemiljøet
Læringsmiljøet

FGU Trekanten skaber et attraktivt ungemiljø. FGU Trekanten skaber et ambitiøst læringsmiljø.

Undervisningen

Vi har trygge læringsmiljøer, hvor vi stræber efter at inddrage alle i stærke holdfællesskaber.

Undervisningsforløb afsluttes ved, at eleverne får tydeliggjort, hvad de har lært, og hvordan de har lært det.

FGU Trekanten tilbyder motiverende og virkelighedsnær undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og mål, så de opnår både uformelle og formelle kompetencer til brug i job og uddannelse.

Vi sikrer den gode overgang til både job og uddannelse gennem et stærkt samarbejde med lokale virksomheder og ungdomsuddannelser.

Underviseren

Underviseren møder eleverne i et autentisk læringsmiljø og gennemfører virkelighedsnær undervisning, som udfordrer eleverne og giver dem selvtillid.

Underviseren bidrager aktivt til afklaring af elevernes erhvervs- og uddannelsesvalg, ligesom underviseren er motiverende og understøtter elevernes overgang til at mestre liv, uddannelse og job.

Underviseren er nytænkende og praktiserer helhedsorienteret undervisning i et fælles forpligtende samarbejde med både eksterne og interne samarbejdspartnere.

Underviseren udvikler undervisningsforløb med afsæt i vores fælles professionsidentitet.

Eleven

Vi har plads til forskelligheder, og der er tid og rum til, at eleven kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

Vi samarbejder med eleven om at finde dennes potentiale, så eleven får mod på også at prøve det, der kan være krævende.

Eleven vil opleve en personlig og realistisk vejledning i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet.

Eleven vil blive stillet realistiske forventninger og krav.

Personaleledelse

Kommer snart.

Opgaveledelse

Kommer snart.

Strategisk ledelse

Kommer snart.

Luk