Nyhed - 14 maj 2024

Ny FGU-lov: Nu får vi et endnu tættere samarbejde med kommunerne

Folketinget har netop vedtaget de endelige lovændringer i Lov om forberedende grunduddannelse. Ændringerne styrker samarbejdet mellem FGU og de kommunale samarbejdspartnere.

Ny FGU-lov: Nu får vi et endnu tættere samarbejde med kommunerne

”Den nye lov er med til at skabe en mere glidende overgang til FGU gennem brobygning, introduktionsforløb, tidlig målgruppevurdering og juniormesterlære. Det giver os mulighed for at identificere og støtte unge, der kan drage fordel af vores tilbud allerede tidligt i deres uddannelsesforløb,” siger FGU Trekantens direktør Leif Rye Hauerslev om de lovændringer, der netop er blevet vedtaget i Folketinget. Han fortsætter:

”Samtidig glæder vi os over, at vores EGU-elever får bedre vilkår, og at vores elever kan komme meget mere i erhvervstræning og få et bedre kendskab til arbejdsmarkedet. Lovændringerne betyder også, at vi får et endnu stærkere, mere direkte og forpligtende samarbejde med grundskolen, udover det vi allerede har med kommunerne i forvejen. Det ser vi frem til med stor forventning.”

Lovændringerne betyder blandt andet:

Smidigere overgang fra folkeskole til FGU
 • Kommunen kan allerede i 9. klasse målgruppevurdere til FGU.
 • FGU indgår som et tilbud i den almindelige brobygning (tre dage i 9. klasse og op til 10 dage i 10. klasse).
Forbedring af EGU-sporet
 • EGU-elever, der har gået på AGU- eller PGU-sporet, kan få forlænget deres almindelige uddannelsestid med op til et år.
 • FGU-institutioner kan ved ansøgning til ministeriet, hvis det af FGU vurderes at bidrage til elevens mål, få refunderet udgifter til højskoleophold.
 • FGU-institutioner kan, hvis det af FGU vurderes at bidrage til elevens mål, få refunderet udgifter til skolehjem og certifikatkurser til EGU-elever.
En bedre hverdag for FGU-eleverne
 • FGU-eleverne tilbydes erhvervstræning i op til 12 uger om året (max fire uger ad gangen).
 • Basisniveauet udgår og erstattes af et fleksibelt introduktionsniveau.
 • FGU-eleverne skal tilbydes seksualundervisning.
 • FGU-eleverne skal tilbydes et sundt frokostmåltid.
 • FGU-institutionen kan beholde elever på uddannelsen, selvom målene i uddannelsesplanen er opnået, hvis eleven er på et tidspunkt, hvor der ikke kan opstartes på anden uddannelse.
 • FGU-institutionen skal have klare mål for overgangsfrekvensen til job eller uddannelse.

Lovændringerne træder løbende i kraft i august 2024 og frem mod skoleåret 2025-2026.

Artiklen er slut

Læs flere spændende artikler i vores nyhedsarkiv

Luk