Medarbejderportræt - 20 marts 2023

Ny uddannelseschef er gammel kending hos FGU Trekanten og Billunds unge

Charlotte Berthold er pr. 1. marts overgået fra en stilling som afdelingsleder og koordinerende vejleder til uddannelseschef på FGU Trekanten i Grindsted.

Ny uddannelseschef er gammel kending hos FGU Trekanten og Billunds unge

Charlotte Berthold er ny uddannelseschef på FGU Trekantens skole i Grindsted, men hun er langt fra ny på skolen. Hun har nemlig været med fra begyndelsen, da hun blev virksomhedsoverdraget fra Produktionsskolen i Billund til FGU for cirka fire år siden. Hun har været konstitueret uddannelseschef siden årsskiftet, og er nu blevet fastansat i stillingen.

”Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med at bidrage til udviklingen af FGU Trekanten. Vi er en organisation, der ikke står stille, og hvor vi hele tiden arbejder for at have de mest velkvalificerede medarbejdere, der kan hjælpe med at udvikle vores unge mennesker. Vi lykkes ikke altid, men vi handler og hjælper videre,” siger Charlotte Berthold.

Kender målgruppen og opgaven

Charlotte Berthold blev uddannet socialrådgiver i 2008, og blev under sin bachelor ansat som socialrådgiver og jobkonsulent i Jobcentret i Billund Kommune. Her fortsatte hun som færdiguddannet sit arbejde med at hjælpe unge under 25 år, inden hun i 2013 blev ansat på Produktionsskolen i Billund. Her fulgte hun med, da skolen overgik til at blive FGU Trekanten. Hun kender altså til både målgruppen og kerneopgaven; at støtte unge mennesker på vej i uddannelse eller job.

”Jeg tænker, at alle har noget, de er gode til. Livet har bare ikke altid givet de bedste forudsætninger. Jeg har altid været drevet af at hjælpe de unge med at omskrive det narrativ ved at være ressourcetænkende og se muligheder. Vi skal ikke fjerne stenene på vejen, vi skal hjælpe eleverne med selv at sparke til dem,” fortæller Charlotte Berthold.

Sideløbende med sit arbejdsliv har Charlotte Berthold taget en coachuddannelse, og hun er i øjeblikket i gang med diplomuddannelsen i ledelse, som hun efter planen er færdig med i sommeren 2024.

Stort lokalt netværk

I sin stilling som uddannelseschef vil Charlotte Berthold sætte endnu mere fokus på det gode samarbejde, særligt virksomhedssamarbejde og styrkelse af EGU-området. Her kan hun trække på det netværk, hun over årene har fået opbygget i kommunen.

”Jeg har haft et mangeårigt samarbejde med Billund Kommune og lokale virksomheder, som har haft stor værdi i mit daglige arbejde. Det vil jeg gerne fortsætte med. Jeg håber, at jeg generelt – både hos samarbejdspartnere, elever og medarbejdere – er kendt for, at jeg er til at snakke med. Jeg vægter tilgængelighed højt,” fortæller hun.

Derudover er planen fortsat, at FGU Trekanten i Grindsted skal flytte til en adresse, hvor eleverne enten kan komme tættere på andre ungdomsuddannelser eller alternativt nye og spændende læringsmiljøer i Billund Kommune, der kan være med til at styrke overgangen fra FGU.

FGU Trekantens direktør Leif Rye Hauerslev er helt sikker på, at Charlotte Berthold er den rette til at løfte opgaven som uddannelseschef i Grindsted.

”Charlotte er dygtig og vellidt i det store netværk, hun har i Billund Kommune. Hun arbejder målrettet, og så brænder hun både for målgruppen og for ledelse og udvikling. Derfor er ansættelsen af Charlotte som uddannelseschef en meget sikker ansættelse, som giver fuldstændig ro i maven,” slutter Leif Rye Hauerslev.

Artiklen er slut

Læs flere spændende artikler i vores nyhedsarkiv

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.