Nyhed - 09 august 2022

Ny hjemmeside skal hjælpe ordblinde elever og undervisere

FGU Trekanten lancerer projekt, der skal hjælpe undervisere og elever med at bruge mobilen som redskab til at læse og skrive.

Ny hjemmeside skal hjælpe ordblinde elever og undervisere

Ordblindhed er medfødt, og ordblindhed går ikke væk. Men med hjælpemidler kan ørerne læse, og stemmen kan føre pennen. Det giver alle mulighed for at deltage i eksempelvis skole og arbejde, og det skal projektet ’Læs med ørerne, skriv med stemmen’ sætte fokus på.

”Det handler om at være med. Mange af vores elever har vænnet sig til at ikke at være med,” fortæller FGU Trekantens underviser Lis Christiansen, der har været projektleder på projektet.

Alle skal være med

Projektet er et samarbejde mellem ordblindeunderviser Lis Christiansen, ordblindementor Christian Boch og elever og undervisere på FGU Trekanten med midler fra Børne- og undervisningsministeriets udlodningspuljer.

Produktet er en hjemmeside, der med små videoer af skolens elever viser, hvordan man kan bruge sin mobiltelefon som redskab, når man skal læse og skrive i undervisningen eller i praktik. Mobiltelefonen er oplagt at bruge, fordi mange unge er vokset op med den i hånden, og derfor ikke anser det fore at være et særligt hjælpemiddel. Derudover foregår en del af undervisningen på FGU Trekanten på værksteder eller udendørs, hvor der er lettere adgang til en mobiltelefon end til en pc.

”Vi har lavet projektet, fordi undersøgelser viser, at man generelt klarer sig dårligere i uddannelsessystemet, hvis man er ordblind. Det gør man jo ikke, fordi man er dum, men fordi rigtig meget af systemet er bygget op omkring at læse og skrive,” forklarer Lis Christiansen.

Følelsen af at være ’dum’ vil nogle ordblinde kunne genkende. Ifølge læse- og teknologikonsulent Carina Vallentin Degn har mange elever med ordblindhed nemlig dårlige erfaringer fra for eksempel skoleverdenen.

”Ordblindhed kan kaldes en funktionsnedsættelse. Det bliver først et handicap, når der kommer krav fra omverdenen, som den med ordblindhed ikke kan klare. Derfor er det et samfundsproblem, og derfor er sådan et projekt rigtig godt,” siger Carina Vallentin Degn.

Hjælp til selvstændighed

Når rammerne gør det svært at være ordblind, kan det have stor indflydelse på den enkeltes selvfølelse.

”De unge har ofte en usikkerhed på egne evner, fordi de har været i en skolesammenhæng, hvor kravene har været alt for høje. De vil gerne kunne selv, så noget af det vigtigste at give dem er selvhjulpenhed,” fortæller Carina Vallentin Degn.

Og det er netop det, der er pointen med projektet.

”Vi vil gerne, at når de unge forlader os, så kan de selv. Det her projekt skal hjælpe dem med at blive selvstændige i forhold til alle opgaver i skriftsprog, som de vil møde fremadrettet i både uddannelse og job,” siger Lis Christiansen.

Besøg hjemmesiden her.

Artiklen er slut

Læs flere spændende artikler i vores nyhedsarkiv

Luk