Nyhed - 08 august 2023

De gode erfaringer fra projekt ’Succesfulde overgange’

Projektet ’Succesfulde overgange’ er afsluttet pr. 30. juni 2023. Herunder kan du blive klogere på projektets resultater.

De gode erfaringer fra projekt ’Succesfulde overgange’

Formålet med projektet er, at flere unge fra FGU påbegynder og gennemfører en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Projektet er udført i et samarbejde mellem FGU Trekanten, FGU Kolding & Vejen og FGU Syd- og Midtfyn og har kørt siden sommeren 2020.

I projektet har de tre institutioner arbejdet med at udvikle metoder, modeller og værktøjer til undervisning, vejledning og skolekultur, der kan øge den succesfulde overgang fra FGU til uddannelse eller job.

Samarbejde og samarbejdsmodeller er nøgleordene. Projektet har haft tre overordnede fokuspunkter i form af virksomhedssamarbejde, samarbejde med ungdomsuddannelser og udvikling af skolemiljø og skolekultur.

Fokus på virksomhedssamarbejde

Projektet har bidraget til at få opbygget et styrket samarbejde mellem FGU-institutioner og lokale virksomheder. En stor del af indsatsen har været ansættelse af virksomhedskonsulenter på FGU og et øget fokus på virksomhedsbesøg. Der er fx blevet etableret et fast samarbejde med Give Steel og Transportbranchens Roadshow, der har besøgt skolerne og givet eleverne mulighed for at komme helt tæt på branchen igennem simulatorer.

Samarbejde med ungdomsuddannelser

I projektet er der også blevet udviklet samarbejdsmodeller mellem FGU og andre ungdomsuddannelser. Der er fx blevet taget initiativ til et øget samarbejde med tidligere FGU-elever, der kan agere rollemodeller, ligesom der har været et fokus på at styrke kombinationsforløbene på tværs af ungdomsuddannelserne i et tættere samarbejde.

Udvikling af skolemiljø og skolekultur

Projektet har desuden haft fokus på udvikling af et skolemiljø og en skolekultur, der er åben overfor omverdenen i form af fritidslivet. Der er fx skabt øget kontakt til foreningslivet ved at invitere fritidsaktiviteter ind på skolernes matrikel samt deltage i opbygning af frivillige arrangementer som DGIs landsstævne.

Alle tre fokuspunkter har været understøttet af det gode samarbejde på tværs af FGU-institutioner. Lærere fra alle skoler har deltaget i et lærerkursus for at få styrket de kompetencer, der kan hjælpe eleverne med deres udvikling af selvindsigt og beslutningskompetence.

I januar 2023 startede alle de medvirkende institutioner et samarbejde om et nyt projekt – ’Trivsel, mental sundhed og positive fællesskaber på FGU’ – der skal være med til at forankre resultaterne fra dette projekt.

Du finder en visuel præsentation af de udviklede modeller for samarbejde med erhvervslivet her, samarbejde med ungdomsinstitutioner her og for skolemiljø og kultur her.

Du kan læse mere om ’Succesfulde overgange’ i artiklen her.

Artiklen er slut

Læs flere spændende artikler i vores nyhedsarkiv

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.