Fgutrekanten02

Skoleadresser FGU-Trekanten

Der udbydes AGU, PGU, EGU og basisforløb på følgende adresser:

AGU (Almen grunduddannelse): Du lærer almene fag gennem praksis, fx: dansk, matematik, PASE, engelsk og valgfag.

PGU (Produktionsgrunduddannelse): Du kan arbejde på et værksted med produktion, fx i et køkkenværksted, et træværksted, et musikværksted eller et multimedieværksted.

EGU (Erhvervsgrunduddannelse): Du kan komme i praktik, fx som medhjælper på et plejehjem, dækskifter hos en mekaniker, medhjælper i en tømrervirksomhed eller medhjælper i en gartnerivirksomhed.

Basisforløb: Hvis ikke du ved, hvilket spor du skal vælge, kan du begynde på et basisforløb på op til 20 uger. På basis­forløbet får du en chance for at snuse til de tre spor.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du som udgangspunkt have bestået 9. klasses afgangseksamen.
Hvis du ikke har bestået afgangseksamen, men opnået 02 i dansk og matematik på G-niveau, er det muligt at blive
optaget via en samtale. Alle FGU-skoler har alle de fag, du skal bruge for at komme ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. 

FGU tilbyder op til 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag;

Faglige temaer: 

1. Omsorg og sundhed
2. Handel og kundeservice
3. Turisme, kultur og fritid
4. Musisk og kunstnerisk produktion
5. Mad og ernæring
6. Miljø og genbrug
7. Jordbrug, skovbrug og fiskeri
8. Byg, bolig og anlæg
9. Kommunikation og medier
10. Motor og mekanik
11. Service og transport
12. Industri (plast, metal m.m.).

Almene fag: 

1. Dansk 
2. Dansk som andetsprog
3. Engelsk
4. Identitet og medborgerskab
5. Matematik
6. Naturfag
7. PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære, erhvervslære)
8. Samfundsfag
9. Teknologiforståelse

Se mere om FGU uddannelsen her; Din Vej Til Uddannelse Og Job FGUDownload

Ok