AGU

Almen grunduddannelse

AGU er for dig, der gerne vil blive bedre til almene fag. På AGU kobles fagene til praktiske projekter. Det vil sige, at du ikke bare skal lave almindelige opgaver i klasselokalet. Du kommer til at bruge fagene til at løse praktiske opgaver – blandt andet i samarbejde med lokale virksomheder og samarbejdspartnere.

Et afsluttet AGU-forløb giver dig mulighed for at søge ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

På AGU tager jeg almene fag på et højere niveau, så jeg kan komme ind på uddannelsen som klejnsmed. Det seneste år har jeg været i militæret, så jeg har brug for at få genopfrisket fagene og vænne mig til at gå i skole igen.

Niels, 19 år – AGU

Fag

På AGU får du undervisning i dansk/dansk som andetsprog, matematik, engelsk og samfundsfag.

Derudover bliver du undervist i identitet og medborgerskab eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære), som er to fag, hvor du har mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer.

Desuden kan du tage forskellige valgfag – eksempelvis naturfag og idræt.

Niveauer

Fagene udbydes på følgende niveauer:

  • G-niveau svarer til 9.-klasseniveau
  • E-niveau svarer til 10.-klasseniveau
  • D-niveau svarer til et niveau over 10. klasse

Din individuelle plan

Før du starter på FGU, udarbejder du en uddannelsesplan sammen med din UU vejleder. Sammen finder I ud af, hvad dine mål for dit FGU-forløb er.

Når du starter på FGU, skal du – sammen med din underviser – lave en forløbsplan. Her skal I finde frem til, hvilken retning, hvilke fag, og hvilke niveauer du skal begynde på.

FGU er en fleksibel uddannelse, hvor du – sammen med din underviser – har mulighed for at ændre din plan undervejs.

Prøver

Du er klar til at gå til prøve, når du afslutter det niveau, som står i din forløbsplan. Typisk afholder vi prøver to gange om året – sommer og vinter.

På AGU skal du til prøve i tre almene fag. To af fagene er dansk/dansk som andetsprog og matematik. Det tredje fag bliver udtrukket blandt dine øvrige fag.

Karakterer

Dine prøver bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. Du får en standpunktskarakter i de fag, som du ikke skal til prøve i. Både standpunktskarakterer og prøvekarakterer er adgangsgivende, hvis du skal fortsætte på en ungdomsuddannelse.

Prøveformen for PASE er en praktisk prøve over flere dage, og prøveformen for de resterende fag er en portfolioprøve.

Optagelse

På AGU har vi optag to gange om året i januar og august. På vores basisforløb er der løbende optag. Det betyder, at du kan begynde, når du er klar.

Mød lærerne på AGU

{{item.name}}

{{location.name}}

11797 FGU Trekanten Afslutning Sandagervej 069 Kopi

Lyder FGU som noget for dig?

Her kan du læse om, hvordan du bliver elev, og hvordan du kommer på rundvisning på en af vores skoler

Luk