AGU

Almen grunduddannelse

AGU er for dig, der gerne vil blive bedre til almene fag. På AGU kobles fagene til praktiske projekter. Det vil sige, at du ikke bare skal lave almindelige opgaver i klasselokalet. Du kommer til at bruge fagene til at løse praktiske opgaver – blandt andet i samarbejde med lokale virksomheder og samarbejdspartnere.

Et afsluttet AGU-forløb giver dig mulighed for at søge ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

På AGU tager jeg almene fag på et højere niveau, så jeg kan komme ind på uddannelsen som klejnsmed. Det seneste år har jeg været i militæret, så jeg har brug for at få genopfrisket fagene og vænne mig til at gå i skole igen.

Niels, 19 år – AGU

Fag

På AGU får du undervisning i dansk/dansk som andetsprog, matematik, engelsk og samfundsfag.

Derudover bliver du undervist i identitet og medborgerskab eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære), som er to fag, hvor du har mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer.

Desuden kan du tage forskellige valgfag – eksempelvis naturfag og idræt.

Niveauer

Fagene udbydes på følgende niveauer:

  • G-niveau svarer til 9.-klasseniveau
  • E-niveau svarer til 10.-klasseniveau
  • D-niveau svarer til et niveau over 10. klasse

Din individuelle plan

Før du starter på FGU, udarbejder du en uddannelsesplan sammen med din UU vejleder. Sammen finder I ud af, hvad dine mål for dit FGU-forløb er.

Når du starter på FGU, skal du – sammen med din underviser – lave en forløbsplan. Her skal I finde frem til, hvilken retning, hvilke fag, og hvilke niveauer du skal begynde på.

FGU er en fleksibel uddannelse, hvor du – sammen med din underviser – har mulighed for at ændre din plan undervejs.

Prøver

Du er klar til at gå til prøve, når du afslutter det niveau, som står i din forløbsplan. Typisk afholder vi prøver to gange om året – sommer og vinter.

På AGU skal du til prøve i tre almene fag. To af fagene er dansk/dansk som andetsprog og matematik. Det tredje fag bliver udtrukket blandt dine øvrige fag.

Karakterer

Dine prøver bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. Du får en standpunktskarakter i de fag, som du ikke skal til prøve i. Både standpunktskarakterer og prøvekarakterer er adgangsgivende, hvis du skal fortsætte på en ungdomsuddannelse.

Prøveformen for PASE er en praktisk prøve over flere dage, og prøveformen for de resterende fag er en portfolioprøve.

Besøg uddannelser og virksomheder

Kombinationsforløb

På AGU har du mulighed for at komme i kombinationsforløb på en anden ungdomsuddannelse. Det vil sige, at du i en periode har mulighed for at opleve og afprøve hverdagen på en erhvervsskole, et gymnasium eller en tredje uddannelse, som er interessant for dig.

Du har mulighed for at komme i kombinationsforløb i op til fem uger i løbet af din skoletid på to år. Forløbet kan være individuelt eller sammen med dit hold.

Erhvervstræning

Du har også mulighed for at komme i erhvervstræning i en privat eller offentlig virksomhed. Erhvervstræning betyder, at du i en periode kan komme ud i en virksomhed og arbejde med et fag, der interesserer dig. Det giver dig mulighed for at lære nyt og opleve, hvordan hverdagen på arbejdspladsen er. Det kan være med til at inspirere dig til, hvilken uddannelse eller hvilket job du gerne vil fortsætte i efter FGU.

Du kan være i erhvervstræning op til to uger ad gangen – og højst fire uge pr. halve år.

Optagelse

På AGU har vi optag to gange om året i januar og august. På vores basisforløb er der løbende optag. Det betyder, at du kan begynde, når du er klar.

Mød lærerne på AGU

{{item.name}}

{{location.name}}

11797 FGU Trekanten Afslutning Sandagervej 069 Kopi

Lyder FGU som noget for dig?

Her kan du læse om, hvordan du bliver elev, og hvordan du kommer på rundvisning på en af vores skoler

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.