Bliv klogere på

...og bliv klar til uddannelse og job. Vi har en plads til dig!

Hør, hvorfor andre
Unge har valgt FGU Trekanten

Tre spor med en masse fede muligheder

Med hvad betyder de tre spor for dig som elev?

AGU er for dig, der gerne vil blive bedre til almene fag for at kunne søge ind på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. 

På AGU-sporet er du elev på et af vores hold, der har fokus på almene fag. Her får du undervisning i fag som fx dansk/dansk som andetsprog, matematik, engelsk og samfundsfag. I undervisningen bruger du fagene til at løse praktiske opgaver, og det kan være i samarbejde med lokale virksomheder. 

Læs mere om AGU Sporet

PGU er for dig, der lærer bedst, når du bruger hænderne. Her bliver du klar til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et job. 

På PGU-sporet er du elev på et af vores værksteder, der hver især har fokus på et fagligt tema. Det kan fx være inden for tech, håndværk eller krea. På værkstedet arbejder du praktisk med temaet. Der vil også være undervisning i dansk og matematik, som vil være koblet til det faglige tema. 

Læs mere om PGU sporet

EGU er for dig, der gerne vil lære gennem joberfaring, så du kan blive klar til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et job. 

På EGU-sporet er du i en længere praktik i en virksomhed. Det kan fx være på et plejehjem, i en tømrervirksomhed eller i en butik. Du bruger størstedelen af din tid i praktik, men du deltager også i skoleforløb sammen med andre EGU-elever, hvor I får undervisning, som I kan bruge i jeres praktik. 

Læs mere om EGU sporet

Luk

Find det hold, der passer dig

Holdbeskrivelsen laves af en chatbot, som kan være upræcis. Følg link for præcis beskrivelse. Chatbotten husker ikke dialogen. Så hver gang du skriver noget, startes en ny forespørgsel.